Ha förståelse

Kommer du ihåg Jesu lärjunge Tomas? Han fick smeknamnet ”Tomas tvivlaren”
på grund av sin skepsis mot Jesu uppståndelse. Han behövde till och med bevis
innan han trodde. Istället för att håna Tomas tvivel kom Jesus till honom och gav
honom till och med de bevis han ville ha.

Joh.20:24-28 Tomas, en av de tolv, han som kallades Tvillingen, hade inte varit med
dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren.”
Men han svarade dem: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och
sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan
jag inte tro.” Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Tomas
var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland
dem och sade: ”Frid vare med er.” Sedan sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger
och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte
utan tro!” Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”

Jesu förhållningssätt till Tomas lär oss att vi också bör vara förstående mot dem
som kämpar i sin tro. Istället för att fördöma dem på grund av deras tvivel, gav
Jesus ett exempel på att vi ska hjälpa dem och be för dem.

Judas v.22 ”Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot”
Luk.6:36 ”Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.”

Det är trots allt inte fel att fråga Gud när vi befinner oss i att tvivla.
Han vill till och med att vi kommer till honom. Han är inte rädd för våra frågor
och förvirring, utan han älskar att hjälpa oss att växa i vår tro och lita på honom.
Den som kommer till honom kastar han inte ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *