I rätt tid

Bibeln talar mycket om tider och stunder, dagar och år. Gud som själv är evig
har ändå bestämda tider, ja faktiskt exakta dagar och timmar när allt ska ske.
Allt kretsar omkring Jesus och hans försoningsgärning.
Vi får ta emot Guds gåva, frälsningen i Jesus Kristus!

Luk.2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud
att hela världen skulle skattskrivas.

v.6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.

v.11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är
Messias, Herren.

Gal.4:4-5 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna
och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen,
så att vi skulle få söners rätt.

Matt 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er,
ty himmelriket är nu här.”

Matt 16:21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste
gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de
skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.

Rom 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Rom 13:11 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne
för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.

Mark 13:33´Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.

2 Kor.6:2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Vilken nåd att Gud har allt i sin hand, vår gårdag, nutid och framtid!

Jer.29:11-13 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma
och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig
om ni söker mig av hela ert hjärta. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *