Hoppet som bär

För många, runt om hela vår jord, har år som ligger bakom oss inneburit många
tillfällen då hopplösheten och vanmakten gjort sig påmind. Ingen ljusning har
funnits i sikte och man har blivit mer och mer förtvivlad över sin livssituation.
Dagens situation i vår omvärld har också ingett oro och gjort många människor
uppgivna.

För den som har sitt hopp i Kristus och hans försoningsgärning finns ändå
ett ankare att hålla sig fast i. Det hopp som vi äger i Jesus Kristus är ett hopp
om frälsning, beskydd, bönesvar och ett evigt hem.

Vi har en Gud som är vårt hopp!

Rom.15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni
överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Människans situation var hopplös

Ef.2:12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel
och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud
i världen.

Men Gud gav oss ett bättre hopp

Hebr.7:19 Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit,
och genom det träder vi fram inför Gud.

Jesus kom och gav oss hopp igen!

Matt.12:21 Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.

Ef.1:9-12 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han
hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad:
att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv,
förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att 
vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

Gal.5:5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

Frälsningen ger oss hopp om en framtid och evigt liv

Jer.29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma
och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni
söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger Herren

Tit.1:2 och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat
från evighet.

Tit.3:7 Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är,
bli arvingar till det eviga livet.

Det finns hopp för skapelsen och oss

Rom.8:18-25 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet
som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall
uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom
honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela
skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden
som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp.
Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Det finns hopp för Israel

Jer.31:17 Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

Hoppet ger ny kraft, glädje och sviker oss inte

Jes.40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Rom.12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Rom.5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom
den helige Ande, som han har gett oss.

Hoppet ger oss anledning att prisa och lova Gud och att inte ge upp

Ps.71:14-15 Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen. Min mun skall förkunna
din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo.

Ps.27:14 Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på Herren!

Ytterligare några uppmuntrande bibelord om vårt hopp:

Hebr.3:1-6 Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus,
den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade
insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära
än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon,
men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att
vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus,
och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Kol.1:21-23  Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom
era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp
led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga,  
om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet
i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen
och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

Hebr.4:14-16 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp
genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst
som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi,
men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebr.10:19-23 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste
på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.
Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet,
med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.
Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

Hebr.6:18-20 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga,
få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.
I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus
för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt,
en sådan som Melkisedek.

”När en vacker dag mitt liv är över och min tid är slut
finns det ingenting som jag behöver som jag haft förut
Och ju mera den tanken slår mej desto bättre förstår jag
att en gång har jag ingenting jag kan lita på
utom löftet jag fått utav en
som har dött, men har uppstått igen
Det är hoppet som bär mej”

(sångtext av Ingemar Olsson)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *