Jesus kommer igen

Temat under advents-tiden är: Jesus kommer! I veckans livesända sångstund sjöng vi
och läste bibelord om Bibelns löfte att Jesus ska hämta de troende hem till himlen.

Dessa bibelord läste vi:

2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att
hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgon-
stjärnan går upp i era hjärtan.

Rom.13:11-12 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne
för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.
Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och
klä oss i ljusets vapenrustning.

1 Tess.5:6-8 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade
om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken
som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

1 Tess.5:9-11 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att
vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva
tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra
och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tess.1:9-10 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er
till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på
hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss
från den kommande vredesdomen.

1 Tess.4:13-15 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har
dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans
med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens
ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

1 Tess.4:16-18 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun,
då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att
möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Fil.3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin
härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

1 Kor.15:51-52 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,
i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå
odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Kor.15:53-55 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga
kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i
odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *