Herren strider för oss

Viktigt att komma ihåg: När vi böjer oss för Gud, står han upp för oss. Och när han
står upp för oss kan ingen stå emot oss.

5 Mos 20:4 ”Ty Herren din Gud är den som går med dig för att strida för dig mot dina
fiender för att ge dig seger.”

Rom.8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 

Det finns ingen storm som Gud inte kommer att bära oss igenom. Ingen bro som Gud
inte hjälper oss över. Ingen kamp som Gud inte hjälper oss att vinna. Inget hjärta som
Gud inte kommer att laga.

Här är det kraftfulla hoppet som håller oss starka: Gud är större än vad vi än möter här
i denna värld, och han kämpar för oss än idag!

Kom ihåg att vår kamp idag kan handla mer om det som är osynligt än vad vi ser framför oss.
Guds ord påminner oss ​​i Jakob 4:7 ”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall
han fly bort från er.
” v.10 ”Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Låt oss stå starka i förtröstan på Jesus. Hans nåd är nog för oss denna dag också.

Rom.8:35-39 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger,
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som
slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är
eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall
kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *