Kungars kung

Världens kungar och makthavare prålar sig i sin glans, kräver underdånighet och makt.
Vår Kung Jesus Kristus är inte sådan. Han gav sig själv till lösen för oss och är därför
värd allt pris och ära, idag och i evighet.

Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung
kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig,
Herren, väldig i strid. Ps 24:7-8

Herren är konung! Han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig och rustat
sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Ps 93:1
Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Ps 95:3
Säg bland folken: ”Herren är konung! Därför står världen fast och vacklar inte.
Han dömer folken med rättvisa.” Ps 96:10

Herren är konung! Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Ps 97:1
Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen, Herren! Ps 98:6

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer
ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Sak.9:9

Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung,
drog han sig undan upp till berget, helt ensam. Joh 6:15

Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade:
”Är du judarnas konung?” Joh 18:33
Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är
en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit
till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Joh 18:37

Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och
förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:
Din Gud är konung!” Jes 52:7

Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen.
Herren, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. Sef 3:15

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Kol 1:13

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget
folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. 1 Pet 2:9

och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom
tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen. Upp 1:6

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade:
”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara
konung i evigheternas evigheter.” Upp 11:15

Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris
i evigheters evighet, amen. 1 Tim 1:17

som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren,
konungarnas Konung och herrarnas Herre, 1 Tim 6:15

Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste
tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall
inte förstöras. Dan 7:14

Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung
och herrarnas Herre.
” Upp 19:16

Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något
slut.” Luk 1:33

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 
utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som
till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden
på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet
över alla namn
, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och
under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.
Fil.2:6-11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *