Att känna Jesus

Vi översköljs varje dag av information via olika media. Det mesta är negativ påverkanoch tjänar inte till någon verklig uppbyggelse eller förändring.Bibeln har många goda råd att ge oss som verkligen kan förändra både vår egen situation och därmed också de vi har omkring oss. Hosea 6:3 Låt […]