Vara orädd

När rädsla och hot försöker få tag i vårt hjärta, kan vi välja att lita på Guds löften och inte vara rädda. I Bibeln läser vi: ”Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte […]