Vara orädd


När rädsla och hot försöker få tag i vårt hjärta, kan vi välja att lita på Guds löften och
inte vara rädda. I Bibeln läser vi: ”Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta
för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.”

5 Mos 31:6

Hur kan vi då göra för att tillämpa detta? Några enkla råd att ta till oss:

 1. Hålla fast vid Guds styrka: I stunder när vi känner oss svaga eller överväldigade av
  vår situation, kan vi hålla fast vid styrkan som kommer från Herren. Vi kan söka hans
  närvaro genom bön och tillbedjan, och bjuda in hans Andes kraft att fylla oss.
  Vi får lita på hans styrka för att möta utmaningar, i vetskap om att vi inte är ensamma
  utan får vila i hans mäktiga närvaro.
 2. Besegra rädsla med tro: När rädsla och hot försöker få tag i vårt hjärta, Kan vi välja att
  lita på Guds löften. Vi får tänka på hans trofasthet och påminna oss själva om att han är
  större än någon fiende vi kan möta. Vi får förankra vår tro i hans karaktär och låt hans
  fullkomliga kärlek driva ut all rädsla.
 3. Lita på Guds pålitlighet: Lita på vår himmelske Faders orubbliga trofasthet. Han kommer
  aldrig att svika oss eller överge oss. När tvivel uppstår, får vi påminna oss om hans
  försörjning, vägledning och skydd genom historien och i vårt eget liv. Vi får sätta vår
  tillit till Hans oföränderliga natur.

Vi kan vara starka och orädda eftersom Herren vår Gud går med oss. Han är trogen, pålitlig
och alltid närvarande. Vi får lita på hans styrka, besegra fruktan med tro och vandra med
tillförsikt i hans löften. Vi får ta tag i segern som redan är vår i Honom.

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge
dig. Var inte rädd eller förfärad.”
5 Mos.31:8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *