Nåd och styrka i vår svaghet

I våra svagheter kan vi finna styrkan i Hans kraft som ger oss den nåd vi behöver varje dag! Vad säger Bibeln? ”Han sade till mig: men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av […]