Nåd och styrka i vår svaghet

I våra svagheter kan vi finna styrkan i Hans kraft som ger oss den nåd vi behöver
varje dag!
Vad säger Bibeln? ”Han sade till mig: men han svarade mig: ”Min nåd
är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig
av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.”
2 Kor 12:9

I vårt samhälle där mänsklig styrka framhålls kan talet om att finna styrka i svaghet
verka märkligt. Men Bibeln avslöjar för oss att det är i våra stunder av svaghet som
vi kan upptäcka den omätliga styrkan i Guds nåd. När vi erkänner våra begränsningar,
sårbarheter och tillkortakommanden, kan vi få uppleva fullheten av Hans kraft som
verkar genom oss. Genom att ödmjuka oss själva och inse vårt behov av Honom,
inbjuder vi Hans nåd att manifesteras på mirakulösa sätt.

Att inse vårt behov av Guds nåd kräver ett genuint överlämnande som är ett erkännande
att vi inte kan göra allt på egen hand, men i Kristus finner vi allt vi behöver. Hans nåd är
tillräcklig för att möta våra djupaste behov, läka vår trasighet och ge styrka i våra svagheter.
Ps 73:26 säger: ”Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa
och min del för evigt.”

Guds nåd uppehåller oss inte bara utan ger oss också kraft att leva segrande.
Den ger oss möjlighet att förlåta, älska villkorslöst och ge nåd till andra. Den utrustar oss
att hålla ut genom prövningar, övervinna hinder och uppfylla Guds syften med vårt liv.
Det förvandlar våra svagheter till möjligheter för Guds styrka att visas och hans kraft
att bli fullkomlig i oss.

Låt oss ta emot den befriande sanningen att hans nåd är tillräcklig för var och en av oss.
I våra svagheter kan vi finna styrkan i hans kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *