Orubblig tillit

När vi orubbligt förtröstar på Herren kommer vi att finna trygghet och styrka.
Det är vårt löfte i Bibeln. ”Människofruktan har med sig snaror, men den som
förtröstar på Herren blir beskyddad.” Ords. 29:25

I en värld som kryllar av osäkerhet kan rädslan krypa in i vårt hjärta och försöka
stjäla vår frid. Den viskar lögner, väver ett nät av tvivel och försöker hålla oss
instängda i sitt grepp. Men vi kan vara trygga när vi litar på Herren.

Detta är en sanning som har varit sann genom generationerna. Det inbjuder oss
att lägga vår oro åt sidan, ge upp våra bekymmer och uppmanar oss att sätta vår
orubbliga tillit till Herren.

Att lita på Herren är inte en passiv handling; det kräver ett medvetet beslut att överge
sina rädslor och lägga dem vid hans fötter. Det är en daglig praktik, ett medvetet val
att fästa blicken på den som är trogen och sann.

Skriften försäkrar gång på gång om Guds orubbliga åtagande att skydda sina barn.
Ps 91:4 säger: ”Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna
tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.”

Detta vackra bildspråk är en påminnelse om att Gud inte bara är vår beskyddare utan också
vårt gömställe. Om vi litar på honom, kommer han att omsluta oss i sin kärlek och skydda
oss från stormarna som rasar runt omkring oss.

Att lita på Herren fritar oss inte från prövningar eller skyddar oss från livets utmaningar.
Men det ger oss en djup frid som överträffar allt förstånd.
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan
och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan
och era tankar i Kristus Jesus” Fil 4:6-7.

När vi förankrar vår tillit till Gud får vi självförtroendet att möta vilken storm som helst,
med vetskapen om att vi inte är ensamma.

Bön
Idag, Herre, sätter jag all min tillit till Dig, i vetskap om att Du är trofast och sann.
Gud, jag ber att Du hjälper mig att överge mina bekymmer och rädslor, med vetskapen
om att sann säkerhet i denna värld bara kan hittas i Din närvaro. Ge mig styrka att lita
på dig, i Jesu namn. Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *