Trygg som Guds barn

Det händer oss alla att vi ibland känner fruktan och oro. Inte bara för det som sker omkring oss utan också för vår egen situation. Hur är det med min relation till Gud och Jesus? Är jag verkligen en kristen? Varför misslyckas jag så ofta? Detta kan skapa […]