Orubblig tillit

När vi orubbligt förtröstar på Herren kommer vi att finna trygghet och styrka.Det är vårt löfte i Bibeln. ”Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.” Ords. 29:25 I en värld som kryllar av osäkerhet kan rädslan krypa in i vårt hjärta och […]