Gemenskapsdag

Idag har vi varit samlade till en gemenskapsdag fylld med sång, bibelläsning,
personliga vittnesbörd, brödsbrytelse, bön och förbön. Precis som den första
församlingen har vi behov av att dela gemenskapen med varandra och tacka
Gud för allt som han betyder för oss.

Vi hade också en livesändning av sånger och bibelläsning med tema:
”Allt det goda vi har i Kristus”

Filemon 1:4-5
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om
din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga.

Filemon 1:6-7
Min bön är att din gemenskap med oss i tron skall visa sig verksam och ge en klar
insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus.
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit
styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder.

2 Kor 5:19
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har
anförtrott åt oss försoningens ord.

1 Joh 5:11
Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv,
och det livet är i hans Son.

1 Joh 3:1
Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn,
och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt
känna honom.

2 Tim 1:9
Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det
som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss
i Kristus Jesus från evighet

Ef 2:6-7
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska
världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd
genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Rom 8:32
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla,
hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Ef 2:8-9
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Ef 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett,
så att vi skall vandra i dem.

2 Petr 1:3
Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss
genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Fil 4:19
Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus
ge er allt vad ni behöver.

2 Kor 4:6
Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte,
skall sprida sitt sken.

1 Petr 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd.

2 Kor 2:14
Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt
sprider sin kunskaps väldoft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *