Gideon – kallelse o uppgift

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors i kväll. Vi är så tacksamma
för att vi kan mötas och dela både glädje och sorg.
Planer på ännu en inspelning av sånger och bibelord togs upp. Hittills har vi gjort två sådana
som visats på äldreboende i Storuman. Dessa två sångprogram finns på YouTube
så att fler kan ta del av dem.

Bibelstudiet ikväll handlade om Gideon och hans kallelse och uppgift.
När vi läser om Israels historia och deras situation ser vi många likheter med vår egen samtid.

En dag var Gideon i arbete med klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna.
Israel hade vänt Gud ryggen och som resultat av detta var folket ständigt i händerna på
sina fiender midjaniterna som gång efter gång ödelade Israels skörd.
Folket ropade till Herren som sände en profet för att förklara situationen.
Dom.6:1-10 …ni lyssnade inte till min röst.”
Kommentar: Vad beror vår situation i både församlingar och samhället i stort på?

Trots denna dystra situation kom Herrens ängel till Gideon och talade uppmuntrande till honom.
Dom.6:11-12 Herren är med dig, du tappre stridsman.” 
Kommentar: Är Guds nåd tillgänglig även idag, i vår situation? Kallar han oss också?

Gideon var både realist och pessimist och ansåg själv att det var omöjligt.
Då kom Guds starka kallelse än en gång med förtydligande. Dom.6:13-16
Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.
Kommentar: Dit Guds finger pekar ska hans hand bana väg!

Gideon fick flera tillfällen att ”pröva” Guds löften Dom.6:17-21, 36-40
Kommentar: Vågar vi gå ut ”på vattnet”när han kallar?

När Gideon förstod att det var Herren som talat till honom blev han först förskräckt
men Herren sade till honom: ”Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö.”  Dom.6:23
Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. 
Kommentar: Rättfärdiggörelsen ger frid! Rom.5:1

Som ett resultat av Gudsmötet och kallelsen fick Gideon också uppdraget att riva ner
Baalsaltaret och hugga sönder Aseran – avgudabilden.
Sedan skulle han bygga upp Herrens altare och offra på det. Dom.6:25-27
Kommentar: Bättring och omvändelse är lika viktigt idag!

När Gideon skulle gå för att utföra Guds kallelse, tog han 32 000 ur folket med sig
men detta var inte Guds strategi för seger och Guds ära. Dom.7:1-2
Kommentar: Hur ofta har vi inte kopierat världens framgångsrecept och tagit äran själva?

Med endast en bråkdel av de som dragit ut fick Gideon dra vidare. Dom.7:3-8
Herren fortsatte att tala uppmuntrande till Gideon Dom.7:9-15 och detta gav Gideon mod att ta nästa steg.
Kommentar: Jesus lovade sina lärjungar att vara med alla dagar när de gick på hans befallning.
Så är han med oss också idag. 1 Tess.5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Utrustningen som Gideon och hans män hade var speciell.
Var och en hade ett horn, en lerkruka och en fackla. Dom.7:16-20
Kommentar: med hornet skulle de blåsa till strid = bön och tacksägelse
den tomma lerkrukan skulle krossas = förkrosselse inför Herren
då kom facklan fram = den helige Ande

men de stod stilla, var och en på sin platsv.21
Kommentar: Allt för mycket kristen verksamhet är människoverk
Jes.30:15 Ty så säger Herren Herren, Israels Helige: ”Om ni vänder om och är stilla 
skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte.

När de trehundra hornen ljöd vände Herren fiendernas svärd mot varandra.

Folket ville göra Gideon till kung men Gideon vägrade. Herren ska vara kung!
Dom.8:22-23 Israeliterna sade till Gideon: ”Härska du över oss, och sedan också din son
och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand.” Men Gideon svarade dem:
”Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan Herren skall härska över er.”

Kommentar: Låt oss vara trogna vår kallelse och uppgift där Herren har ställt oss även vi!
Herren kallar oss på samma sätt som Gideon att göra skillnad i vår samtid.
Vi behöver inte frukta varken för uppgiftens storlek eller svårighet,
inte för våra fienders styrka eller vår egen svaghet.

Herren är med oss! Låt oss lyssna och följa!

One thought on “Gideon – kallelse o uppgift

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *