Vänner på besök

I kvällens bönesamling hade vi besök av våra vänner Wenche o Jon Smedseng.
De ledde vår samling och hade gjort ett sångprogram med bibelord som vi fick vara med i.
Det blev även undervisning från Guds ord innan vi bad för alla våra böneämnen.

Sångprogrammet, som Wenche ledde, inleddes med sångerna ”Jesus är här”
samt ”Fader du gör det igen” och bön.
Sedan varvades bibelord och sånger enligt följande:
Ps.37:5 Överlämna din väg åt Herren,förtrösta på honom,han skall göra det.
Sång: Var ej bekymrad
Sång: Jesus är livet för mig
Apg.26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig
till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 

Sång: Det stod en blomma
Sång: O, store Gud
Apg.2:39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.
Sång: Ljuvligt och kärleksfullt
Joh.3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Sång: Jag är född in i Guds rike
Sång: Det är saligt på Jesus få tro
Jes.53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Sång: Jubla nu mitt sälla hjärta
Sång: Du behöver inte frukta
Joh.3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror
på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 

1 Tim.2:4 Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Sång: Jesus har berett en himmel
Sång: Låt oss alla en gång mötas

Bibelstudiet, som Jon ledde, innehöll också många underbara bibelord som understryker vilken visshet
vi har om frälsning och evigt liv, när vi tror på Jesus och hans fullbordade verk på Golgata.

1 Joh.5:12-13 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 

2 Tim.1:12  Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet
vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara

det som har blivit anförtrott åt mig.

Joh.3:16-17  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror
på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att
döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

1 Joh.3:1  Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också.
Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 

Joh.6:47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv. 

Gal.3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 

Ef.2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund
av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 

Rom.8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 

Apg.16:34 Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad
över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Rom.5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Fil.1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det
intill Kristi Jesu dag.

Rom.7:18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig,
men att göra det goda förmår jag inte. 

1 Joh.1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Joh.14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara
hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte
och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 

Hebr.3:6, Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi,
när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.
v.14
Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 

1 Joh.5:13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

One thought on “Vänner på besök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *