Djup ropar till djup

Emellanåt kan vi känna det som psalmisten beskriver i
Ps 42:8 ”Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall.
Alla dina svallande böljor går fram över mig.”

I skapelsens morgon fanns det ett mörker över djupet i tillvaron, men Guds Ande svävade över djupet.
1 Mos.1:2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Hur än livet skiftar så vet vi att Herren ser oss även nere i djupet.
Ps 113:5-6 Vem är som Herren, vår Gud,han som tronar så högt, han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?

Om vi upplever att fotfästet försvunnit i tillvaron och det känns hopplöst så vet vi att Jesus finns där och vill dra oss
upp ur den djupa dyn.
Ps 69:3 Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste, jag har kommit ut på djupt vatten, och vågorna slår över mig.

Ps 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa
och gjorde mina steg fasta.

Hur vet vi att han både vill och kan hjälpa oss?
Jo han har själv varit i djup ångest, lidande och död, för vår skull.
Joh 12:27 Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund?
Nej, just därför har jag kommit till denna stund.

Heb 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter,
utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

Heb 2:18 Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

Jesus är vår Frälsare och hjälpare i varje situation.
Om än prövningarna är svåra så vet vi att Han ser oss och kan rädda oss.
Som lärjungarna fick uppleva hur Jesus stillade stormen så får vi också erfara hans hjälp gång på gång.

Minns att behovets rop från djupet av vårt hjärta möts av djupet i Guds kärlek!

Ef 3:18-21 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet
och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda
av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft
som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus,
genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *