Nytt liv

Vem vill inte uppleva förnyelse och nytt liv när det är torrt och livlöst i ens eget liv och omkring oss.
Profeten Hesekiel fick en märklig upplevelse, som vi kan läsa om i Hes.37:1-14. Något säger oss
att situationen som Hesekiel upplevde är likadan i vår tid.

Hesekiel fördes av Herren till en dal som var full av mängder av döda ben, förtorkade och livlösa.
v.1-2 Herrens hand kom över mig, och genom Herrens Ande fördes jag bort och sattes ner
mitt i en dal, som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där
i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade.
Kommentar: Vad ser vi idag i vår omgivning och kanske i våra egna liv?

Herren frågade Hesekiel: ”Kan dessa ben få liv igen?” Hesekiel svarade: ”Herre du vet det.”
v.3 Han sade till mig: ”Du människobarn, kan de här benen få liv igen?” Jag svarade:
”Herre, Herre, du vet det.”

Kommentar: Ibland känns det som om det inte finns någon lösning, om inte Gud griper in.

Profeten såg nog bara död och hopplöshet men Gud såg något annat.
Herren uppmanade profeten att han skulle profetera över de förtorkade benen.
v.5-6 Så säger Herren, Herren till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv.
Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande,
så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är Herren.”
Kommentar: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud!

Hesekiel gjorde som Herren sagt
v.7-8 Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel,
och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades
till det andra. Medan jag såg på, växte senor och kött på dem och de täcktes med hud.
Men ännu fanns det ingen ande i dem.
Kommentar: Gud verkar också idag för att föra samman de som varit skingrade.
Under de väckelserörelser som gått fram över Sverige och världen har också många
hamnat ”på sidan” av de som en gång var med. Men Gud samlar sitt folk idag!


Ändå fanns ingen ande i dem men Herren sa att han skulle profetera ännu en gång och då
reste sig en mycket stor skara som fått liv igen.
v.9-10 Då sade han till mig: ”Profetera till Anden, ja profetera, du människobarn,
och säg till Anden: Så säger Herren, Herren: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken
och blås på dessa slagna, så att de får liv.”  Och jag profeterade som han hade befallt mig.
Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.
Kommentar: När Guds Ande kommer blir det liv och rörelse, funktion!

Då fick Hesekiel förklaring till vad synen betydde:
v.11-14 Han sade till mig: ”Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger:
Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss.  Profetera därför och säg
till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk,
komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land.  Ni skall inse att jag är Herren,
när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem.  Jag skall låta min Ande
komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag,
Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren.”

Kommentar: Den syn som Hesekiel såg gällde i första hand för Israels folk som skulle samlas
tillbaka till sitt löftesland och få leva och bo där, enligt Guds löfte.


Det är också en syn och en uppmuntran till oss idag som tror på Jesus att Guds Ande än en gång

kan komma över oss till liv och förnyelse, gemenskap och funktion.
Låt oss be om detta!

2 thoughts on “Nytt liv

 1. Kör: Fyll min bägare, Gud jag beder
  Släck den törst som finns uti min själ
  Bröd från himlen mättar
  hela mitt begär
  Fyll mig Gud, fyll mig nu
  och allt gör väl

  1. I mitt inre finns en längtan
  att äga allt vad Gud vill ge
  Jag hungrar, törstar och jag längtar
  därför vill jag ödmjukt därom be

  Kör: Fyll min bägare, Gud jag beder
  Släck den törst som finns uti min själ
  Bröd från himlen mättar
  hela mitt begär
  Fyll mig Gud, fyll mig nu
  och allt gör väl

  2. Det finns skaror utav kristna
  som längtar äga mer av Gud
  vi ser idag hur Anden faller
  och bereder Jesu Kristi brud

  3. Länge har du gått och väntat
  att få förnyelse och kraft
  Om bara du i tro vill bedja,
  skall du få mycket mer än förr du haft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *