I förrådshuset

Vad har vi i vårt förråd? Är det gåvor från Gud som Han vill att vi ska använda i Guds rike?
Många gånger glömmer vi vad Gud har välsignat oss med och vad Hans syfte är med det.

Jak.1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner
från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Job uttryckte det så här: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända
tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”
1:21
Job visste att allt ytterst är Guds gåvor och att vi inte kan ta med oss dem in i evigheten.

Allt vi har fått anförtrott av Herren är hans välsignelser till lov, pris och ära för Honom.

Han tar heller inte tillbaka varken gåvor eller kallelse men vi avgör hur vi använder dem.

Rom 11:29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

Tänk att du och jag får vara Kristi tjänare och förvaltare i denna värld.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss.

1 Kor 4:2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Vilken skillnad det blir när vi använder de gåvor som Gud gett oss, både andliga nådegåvor
praktiska gåvor och ekonomiska resurser till nytta och glädje för varandra!

Det uppenbarar Guds mångfaldiga nåd!

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd.

Guds Ande vill tända oss på nytt igen!

Rom 12:11 Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.

Herren har gett dig många gåvor som han vill att du ska använda i Guds rikes tjänst.
Du är viktig för honom och din nästa! Ställ dig till Guds förfogande idag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *