Säker grund

Att det är viktigt med en stadig grund vet vi när det gäller husbyggen, vägbyggen mm.
men inte alla tänker på att ha en rätt grund för sitt livs-bygge.
Vi sjöng och läste bibelord om just detta i vår sångsamling ikväll.

Dessa bibelord delade vi med varandra:

Ps.89:12 Din är himlen, din är också jorden.
Du har grundat världen och allt som finns i den.

Apg.4:11-12 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn,
som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

1 Petr.2:6-8 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten,
och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar,
men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,
en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet.

Så var också bestämt om dem.

Matt.7:24-27 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en
förståndig man som byggde sitt hus på klippan.
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset.
Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.
Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre

som byggde sitt hus på sanden.
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset,
och det föll samman, och dess fall var stort.”

Ps.40:2-3 Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig
och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn.
Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

Matt.24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

1 Kor.3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Jes.28:16 Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten,
en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Kol.2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på
mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

v.16-17 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad
eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *