Beskydd

I veckans livesändning, som hade tema: Beskydd, medverkade pastor Anita Grantinger.
Hon talade utifrån detta tema och vi läste flera bibelord och sjöng sånger som underströk
predikan.

Ps 91:1-4
Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.

Ps.139:1-6
För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utrannsakar mig och känner mig.
Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen.
Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det.
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.

Jer 17:7-8
Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan.
Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken.
Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna.
Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Ps 91:5-6
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.

Ps 33:18-19
Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd.
Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid.

2 Tim 3:1-5
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla,
olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga,
obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall
älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.
Håll dig borta från dem!

Ps 56:4-5
När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord,
på Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig?

Luk 21:25-28
Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken
gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån
Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen.
Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln
med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden,
ty då närmar sig er förlossning.”

Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen
något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *