Ljuset i mörkret

Veckans livesända sångstund från Betel, Slussfors hade som tema: Ljuset i mörkret.
Vi sjöng sånger och läste bibelord utifrån detta tema. Människan behöver inte bara
ha ljus omkring sig utan också ljus inom sig.

1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom,
och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!”
Och det blev ljus.

Ps.119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Jes.9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i döds-
skuggans land skall ljuset stråla fram.

Joh.1:1-5 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var
i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till,
som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det.

Joh.8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Joh.12:35-36 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har
ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.
Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.”

Ef.5:8-9 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.

2 Kor.4:4-5 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte
ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.
Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

2 Kor.4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan,
för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida
sitt sken.

1 Tess.5:4-6 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.
Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte
sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

1 Tess.5:7-8 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om
natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar
och hoppet om frälsning som hjälm.

1 Tess.5:9-11 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna
frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.
Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans
med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg
varandra, så som ni redan gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *