I rätt tid

Gud kommer alltid i tid, i sin tid och i rätt tid. Vår och Guds uppfattning om rätt tid
skiljer sig ofta åt. Det beror på att vi bara ser i ett kort perspektiv men Gud ser hela bilden.
När vi därför ber och väntar på Guds ingripande kan det verka som om Gud varken hör
oss eller bryr sig om oss.

Låt oss påminna oss om några exempel från Bibeln om hur Guds handlande i sin tid
visade sig vara i rätt tid!

1) När Mose o folket, efter uttåget från Egypten, stod vid havet och Faraos arme närmade
sig bakifrån blev Israels barn förtvivlade och ropade till Mose. De trodde att de skulle dö
och hade hellre stannat i Egypten som slavar. Men Gud öppnade en till synes omöjlig utväg
för dem genom havet och gick själv med dem som molnstod och eldstod
. 2 Mos.14:10-31

2) När Jesus o lärjungarna skulle fara över Genesarets sjö en gång, låg Jesus och sov i båten.
Det blev en våldsam storm och lärjungarna trodde att de skulle drunkna., De väckte Jesus
och sa: Bryr du dig inte om att vi håller på att dö? Jesus stillade stormen och det blev
alldeles lugnt. Lärjungarna blev förvånade och sa: ”Vem är han, eftersom både vinden
och sjön lyder honom?” Mark.4:35-41

3) När Jesus blev kallad till Jairus hus för att bota dottern visade det sig att när han kom dit
var dottern redan död. Jesus tröstade dem med att hon bara sov, men då hånskrattade
människorna åt honom. Jesus uppväckte flickan, till föräldrarnas stora häpnad. Luk.8:40-56

4) En annan gång väntade Jesus avsiktligt med att gå till Marta och Maria vars bror Lasarus
var svårt sjuk. När Jesus kom dit efter fyra dagar var Lasarus både död och begraven. Marta
och Maria var förtvivlade och sa: ”Om du hade varit hör så vore vår bror inte död”. Men Jesus
kom inte försent, efter Guds plan, utan uppväckte Lasarus, till allas stora förvåning.
Joh.11:1-44

5) När Jesus dött och uppstått var två av hans lärjungar på väg till Emmaus. De var förtvivlade
över Jesu död. Då kom Jesus och gick med dem på vägen men de förstod inte att det var han.
De berättade om det som hänt i Jerusalem och sa:Men vi hade hoppats att han var den som
skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå, sedan
detta skedde.”
Luk 24:21
Främlingen (Jesus) sa då till dem: ”Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?”
Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om
honom i alla Skrifterna. De bad de honom stanna hos dem och när han låg till bords med dem,
tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, och de
kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra
hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”
Luk.24:13-35

6) Löftet om Jesu tillkommelse har många gånger varit ett ämne för diskussion och ifrågasättande
samt teorier om rätt tidpunkt. Redan lärjungarna frågade Jesus om detta. När Jesus förklarade
hur tiden för hans ankomst skulle vara och tidstecknen för detta så säger han först och främst:
”Se till att ingen bedrar er!”
Jesus visste att i den sista tiden skulle avfallet bli stort och många vända sig från Guds Ord till
mänskliga teorier. Gudsfruktan skulle bytas mot människofruktan. Matt.24:1-14
Jesus uppmanade lärjungarna då, och nu, att vara vaksamma och beredda! Matt.24:42-44

Gud kommer alltid i tid, i sin tid och i rätt tid! Låt oss vara trofasta och förväntansfulla!
Han som givit oss löftet är trofast. han kan inte förneka sig själv.

Heb 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse,
ty den som har gett oss löftet är trofast.

1 Thess 5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Hebr 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron
för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ps 33:4 Ty Herrens ord är rätt, han är trofast i allt han gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *