Följa Jesus

Gott Nytt År 2023 önskar vi er, alla Segertonens vänner! Med dessa sånger
ber vi om att få följa Jesus, vår gode Herde, varje dag under det nya året.
Han har lovat att vara med oss, alla sorters dagar!

 1. Jag vill följa dig, o Jesus, följa dig om vägen går
  över solbelysta höjder eller genom dunkla snår.
  Där din helga fot gått före vill jag följa efter glad,
  viss att varje steg mej närmar hem till levande Guds stad.

 2. Må jag då ej ängsligt spörja: ”Herre säg varthän du går”
  eller med en hemlig tvekan träda uti dina spår.
  Ack, här gäller blott att följa, iej att välja väg och stig,
  Blott att uti barnslig lydnad gå den väg du valt åt mig.

 3. Men om något här mej binder med ett än så hårfint band
  Och vill bliva mig till hinder för min gång till livets land,
  gör mej fri, ja, fri i anden, fri att följa dig med fröjd,
  fri att älska, fri att tjäna, med din goda vilja nöjd.

 4. O så tag min håg, min vilja, slut mig i din vilja in.
  Och när jag är trött av vägen, viska till mig: ”Du är min!
  Har du följt mig här i tiden under några korta år,
  skall du ock i evigheten följa Lammet vart det går.”
Text: Lina Sandell

1 Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord,
samt bröders gemenskap och nådenes bord,
de osedda dagar vi möter med tröst.
Oss följer ju Herden, oss följer ju Herden,
den trofaste Herden, vi känner hans röst.

2. I stormiga tider, bland töcken och grus,
en skara dock skrider mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet världen ej ser.
Men före går Herren, men före går Herren,
men före går Herren med segerns banér.

3. Den molnstod oss höljer och leder vårt tåg,
den klippa oss följer med springkällans våg
är Kristus, hans kärlek och renande blod.
Där lever vårt hjärta, där lever vårt hjärta,
där fröjdas vårt hjärta, där livas vårt mod.

4. Se här är nu grunden för lycka och frid
i hårdaste stunden av kval och av strid.
Om än jag försmäktar till kropp och till själ,
blott din får jag vara, blott din får jag vara,
blott din får jag vara, o Gud, är allt väl.

5. O Jesus, bliv när oss, bliv när oss alltfort.
Och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära, lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära vår Gud och vårt Lamm!

text: C O Rosenius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *