Från mörker till ljus

Veckans och årets första livesändning hade som tema: Från mörker till ljus.
Det passar så bra eftersom vi inte bara går mot ljusare tider här i Norrland
då dagarna nu blir längre och längre, utan allra mest för att vi får tro på Jesus
som kom för att ge oss ljus. Gud har fört oss från mörkrets rike in i sin älskade
Sons rike. Om detta sjöng vi och läste bibelord.


Efter livesändningen hade också bibelstudium av Anita Grantinger om trons människor
Du kan läsa det här! Hebr.kap.11
Citat: ”Tron på Herren kan ibland få svåra konsekvenser för våra liv. Vad författaren vill visa är
att troshjältarna fick kraft. De var vanliga människor, lika svaga som vi, men Gud är den
samme. Herren ger oss aldrig en karta i förväg vi får ta ett steg i taget, i tro.
Gud är trofast. Om vi har tro visar sig inte förrän vi tar första steget.
”  

Dessa bibelordlästes under livesändningen:   

Jesaja 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Luk 1:78-79 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång
från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och
dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

Joh 1:1-4 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom
har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Joh 1: 5,9 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sa: ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror
på mig skall bli kvar i mörkret.

Kol 1:13-14 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

1 Joh 1:5-7 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er,
att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med
honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra,
och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

2 Petr 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att
hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan
går upp i era hjärtan.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte,
skall sprida sitt sken.

Ef 5:8-9 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.

1 Tess 5:4-5 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er
som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *