Namnet

Det finns många namn i historien som vi kommer ihåg, tyvärr är de flesta
förknippade med krig, våld och övergrepp. Sällan minns man de namn som
haft avgörande betydelse i positiv mening.

Bibeln talar om en person med ”Namnet över alla namn” och dess betydelse
och värde. Vi tänker på några uttryck som nämns i Bibeln:

Jesus – Frälsaren
Redan i Bibelns första bok, efter syndafallet, gav Gud löftet om en räddning.
”kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud”. 1 Mos.3:15

I Jesaja kap.53 beskrivs hur denna frälsning skulle ges till alla människor:
v.12 Därför skall jag ge honom de många som hans del,och de starka skall han få
som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare,
han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.


Matt.1:21 ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, 
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” 

Kristus – den Smorde
I Bibeln talas om hur kungar, profeter och präster smordes och invigdes till sin tjänst
och sitt uppdrag. Jesus hade alla dessa tjänster och i Nya Testamentet kan vi läsa många
bibelord om hur Gud smorde Jesus och om hans översteprästerliga tjänst.

Hebr 5:1 En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors
räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder.
v.5 Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst,
utan fick den av honom som sade: Du är min Son, jag har i dag fött dig.

Luk 2:26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle
se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde.

Apg 10:38 hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick
omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom.

Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade:
”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung
i evigheternas evigheter.”

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu har frälsningen och makten och
riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad,
han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud

Immanuel – Gud med oss
När människan vänt Gud ryggen förlorade vi också den nära gemenskapen med Gud.
För att återställa detta sände Gud sin enfödde Son och banade vägen för oss tillbaka
till liv och gudsgemenskap. Nu är Han med oss alla sorters dagar!

Matt.1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom
namnet Immanuel,  det betyder Gud med oss. 

Joh.1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet
som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 

Matt.28:20b ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *