Guds trofasthet -vår räddning

Bibeln påminner oss gång på gång om Guds trofasthet. Det är hans natur och därmed
vår tröst och räddning. Ingenting som Gud beslutat eller sagt i sitt Ord kommer att
ändras varken nu eller i framtiden.

5 Mos 32:4 Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta.
En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Ps 145:13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt herravälde varar från släkte till släkte.
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör.

Eftersom Gud är sann är också hans Ord sanning. Därför blir alltid hans Ord ifrågasatt
av lögnens fader, ”har Gud verkligen sagt…” 1 Mos.3:1 och människor i alla tider, även
idag, väljer många gånger att tvivla och ifrågasätta Guds Ord.

2 Tim 2:13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.
Rom 3:3 Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds
trofasthet
om intet?

Vår frälsning och räddning är grundad på Guds trofasthet och kärlek, inget annat.
Han kallar oss till gemenskap med sig genom Jesu försoningsgärning på korset
och förlåter oss och frälsar oss.

1 Kor 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Gud bevarar oss och hjälper oss genom livet. Han har lovat utföra sitt verk i oss.

1 Thess 5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
2 Thess 3:3 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde.

Därför kan vi vara trygga när vi litar på Guds trofasthet och hålla fast vid hoppet!

Hebr. 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss
löftet är trofast.

En dag ska vi möta vår trofaste Frälsare och ge honom äran i evigheternas evigheter.
Låt oss lita på hans Ord och ge Honom lov o pris redan här och nu!

Upp 19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter
Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *