Glädje och sång

Vår sångstund denna vecka hade som tema ”Glädje och sång” och det var också
innehållet i sångerna och bibelorden som vi läste. Tron på Jesus ger oss verkligen
anledning att både glädja oss och sjunga hans lov.

Dessa bibelord läste vi:

Psaltaren 98:4-5 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung!
Lovsjung Herren med harpa, med harpa och med lovsångs ljud!

Psaltaren 95:1-2 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,
jubel till vår frälsnings klippa. Låt oss träda fram inför
hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång!

Psaltaren 30:12-13 Du förvandlade min klagan till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Psaltaren 68:4-5 Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud
och jublar av glädje. Sjung till Guds ära, prisa hans namn!
Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.
Hans namn är Herren, gläd er inför honom.

Jesaja 51:3 Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner.
Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård.
Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Jesaja 51:11 Så skall Herrens friköpta vända tillbaka och komma till Sion
med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje
skall komma över dem, men sorg och suckan skall fly bort.

Psaltaren 105:43 Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel.

Lukasevangeliet 19:5-6 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom:
”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.”
Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.

Lukasevangeliet 15:7Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda
syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Jesaja 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning
och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”

SFB98 Psaltaren 16:11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,
av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Romarbrevet 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande.

Romarbrevet 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni
överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

1 Petrus 1:8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom,
tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *