Jesus kom och kommer

Vi är så tacksamma för att få samlas till sång, Bibel och bön varje vecka. De senaste veckorna har vi dessutom kunnat sända sånger och vittnesbörd live via Facebook.På så sätt når vi många med det glada och uppmuntrande budskapet om Jesus. Ikväll har sånger och tal haft […]

Domens dag

Fruktar du den dagen? Du behöver inte göra det om du tror på Jesus Kristus och vad han gjorde för dig på Golgata kors. ”Kristus gjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet,han avvände vårt elände för båd´ tid och evighet” Joh.5:22-24 Jesus sade: ”Fadern dömer ingen utan […]

Frihet och glädje

Ännu en gång hade vi möjlighet att samlas för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.Vi sände dessutom två sångstunder live på Facebook och temat denna gång var ”Frihet och Glädje”. Vi fikade tillsammans och delade många bibelord med varandra innan vi gick över till bibelstudiet. Därefter bad […]

Vaksam och väntande

Jesus talade ofta om vad som skulle hända, om sin egen död och även uppståndelse.Han berättade om tidens avslutning och hur människornas viktiga val avgör om man får ett evigt liv eller en evig död.Människorna omkring Jesus och även lärjungarna hade svårt att förstå vad Jesus menade, därför […]

Välkommen hem

I kvällens bönesamling passade vi på att sända vår sångstund live via Facebook.Temat för sång och tal var: Välkommen! I en tid av isolering och ensamhet kan det vara tryggt att höra att man är välkommen in i gemenskapen, först och främst med Gud men även med andra […]

Fars dag

Idag firar vi Fars dag i Sverige och Finland, Island, Estland och Norge. I andra länder görs det vid olika datum under året.Tanken att uppskatta våra fäder är att hedra dem för deras omsorg om oss.Många har sina pappor i livet medan andra får minnas dem som inte […]

Hopp och Trygghet

I kvällens bönesamling sjöng vi sånger med tema Hopp och Trygghet. Vi sände live via Facebook för att fler skulle nås av detta budskap. Särskilt i vår tid är det av största vikt att Bibelns budskap proklameras. Sedan delade vi bibelord med varandra och bad tillsammans för vår […]

Kärlek, sorg, saknad

Kärlek, sorg, saknad…Alla drabbas vi av det under livet.Denna helg påminns vi om det på ett särskilt sätt.För många är sorgen ny och saknade stor,för andra är sorgen ”gammal” men saknaden ständig.Vem kan hjälpa och trösta? I Bibeln står det: “ Du (Gud) håller räkning på alla mina […]

Kontrasternas brev

Ikväll samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.Vi passade på att göra lite live-sändning också så att fler kunde vara med på vår samling. Eftersom vi inte kan vara ute och sjunga och dela våra vittnesbörd som tidigareså är media ett bra […]

ÄNDENS TID – AVFALLETS TID

Här skriver pastor Anita Grantinger, i ett gästinlägg på vår blogg, om ändens tid– avfallets tid. Ett mycket intressant och tankeväckande budskap till oss alla i krstenheten: Alla är vi väl överens om att vi lever i en mycket speciell tid. När vi tänker så är det väl […]