Vittna om Jesus

Denna vecka samlades vi i Betel för att ha vår livesändning samt Bibel och bön.Vårt tema för sånger och bibelord var: Vittna om Jesus.Det är ju allas vårt uppdrag! Vi kan göra det på många sätt, i ord och gärning.(Vi delade också många bibelord efter vår sångsamling som […]

Hjälparen är här

Lärjungarna var ledsna, rädda och förvirrade när Jesus sa att han skulle lämna dem.Men Jesus hade en glad överraskning åt dem och åt oss: Hjälparen skulle komma!Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, […]

Minns du glädjesången

Denna vecka hade vi vår livesända sångstund i Aktiviteten, Storuman.Vi sjöng många kända sånger och läste bibelord om glädjen i tron på Jesus. Dessa bibelord lästes:Psaltaren 33:1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Psaltaren 33:2-3Tacka Herren med harpa,lovsjung honom till tiosträngad psaltare.Sjung till honom […]

Grattis Israel

Den 14 maj, är det 76 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland. Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehat så tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel […]

Tidstecken

Veckans sångstund med tema: ”Tidstecken” är en tidigare inspelning mensom allt i Bibeln är det ett ämne som är mer och mer aktuellt. Ta del av sångerna och bibelorden som visar på vilken tid vi lever i just nu. Dessa bibelord lästes:Matt 16:1-2Fariseerna och sadduceerna kom fram och […]

Leva med Jesus

Vår sångsamling denna vecka hade som tema ”Leva med Jesus”. Många människor genom alla tider har fått uppleva detta, nämligen att få leva sitt liv i gemenskap med Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om det. Ps 103:1-2Av David.Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa […]

Likadan än i dag

När allt omkring oss skiftar och inget verkar bestå av grundläggandevärderingar i vårt samhälle är det tryggt att veta att Jesus är densamme.Var med och lyssna och sjung i denna inspelning. Guds Ord och löften förändras inte med tiden, vilken förmån att få veta!Vi sjöng om detta och […]

Minns du sången

Denna veckas livesändning blev från Aktiviteten i Storuman där visjöng och läste bibelord med tema: Omsorg och trygghet.Vi fick även lyssna till Anita Grantinger som talade och sjöng.

Cafékväll i Sion

Vi medverkade kväll i ett cafémöte i Sion, Långsjöby och det blev mångavälkända sånger som vi kunde sjunga tillsammans med dem som kommit.

En öppen port

Denna livesändning hade vi även besök av pastor Anita Grantinger sombåde sjöng och talade i vårt möte. Temat som handlade om en öppen portvar ämnet för både sånger, bibelord och tal.