Johannes Döparen och vi

Vilken speciell kväll det blev när vi fick samlas i kapellet i Strömsund igen.Vi känner stor glädje och gemenskap med våra vänner där. Det blev mycket sång, musik och bibelläsning och bibelstudiet handlade om ”Johannes Döparen och vi”. Bibelns profetior har fullbordats redan eller kommer att gå i […]

Himlens kastruller

Från andaktsboken Hemligheternas bok, av Jonathan Cahn hämtar vi följande:I Sak.14:20-21 berättas om hur varje gryta i Jerusalem och Juda skulle vara helgad åt Herren Sebaot. Vilket radikalt budskap! De heliga kärlen kunde man bara hitta inne i templet.Utanför templet fanns det vardagliga och oheliga, men i Guds […]

Livets bröd

Jesus sa: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt.4:4 Också i våra dagar är det en jakt på det som kan mätta, inte bara kroppen utan själens hunger.Materiella tillgångar, framgång, status mm kan aldrig ge den tillfredställelse som Livets […]

Sång och vittnesbörd

I kväll hade vi förmånen att få ha ännu en bönesamling. Vi är så tacksamma för varje tillfälle till sång, Bibel och bön. Förutom att vi sjöng och spelade mycket så delade vi bibelord och vittnesbörd om Guds omsorg i våra liv. Några av bibelorden som vi läste […]

Han bär oss

Nu har hösten kommit känns det som och björkar och rönnar börjar skifta färg. Luften är klar och bitvis lite kylig.En trötthetskänsla kan komma in också men då får vi lita på orden i vår kära Bibel: Ps 68:20 ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, […]

Jesus vår överstepräst

Ännu ett tillfälle att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans fick vi ikväll då vi samladesi Betel, Slussfors. Vi är så tacksamma för varje gång vi kan mötas så här. Vi delade bibelord med varandra och sedan hade vi ett bibelstudium om Jesus, vår överstepräst. I Gamla Testamentet […]

Guds vägar

Ofta känns det som om vägen vi går är både svår och nästan oframkomlig. Vi kan ibland känna oss osäkra på om det är rätt väg vi går.Då är det bra att kunna påminna sig själv och varandra om vad Bibeln lovar. Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era […]

Andens härlighet och frihet

Vilken underbar verklighet vi får leva i, enligt Bibelns löfte. Det som förr var fördömelsehar genom Jesus Kristus blivit Guds barns härliga frihet. Rom.8:21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Bibeln berättar om att när Mose gick […]

Guds hemlighet

I kvällens bönesamling hade vi än en gång besök av våra vänner från Mosjön, Norge.Vi gläder oss över varje tillfälle att få möta systrar och bröder och dela gemenskapen i tron på Jesus.Det blev sång, musik, bibelläsning och bön som vanligt och även bibelstudium. Bibelstudiet handlade om Guds […]

Hoppets Gud

I alla tider, men särskilt i denna tid, har människan sökt efter något eller någon som kan ge hopp.För de flesta är livet en berg och dalbana med glädjeämnen och sorgebesked.Vem kan ge varaktig hopp när inget verkar säkert i vår tid? Bibeln har många goda ord att […]