Samling i Strömsund

Veckans bönesamling i kapellet i Strömsund var som vanligt en mycket god och uppskattad kväll.
Vi fikade, sjöng, övade lite inför Minns du sången i Aktiviteten nu på lördag kl.12.00 samt sångstunden
i servicehuset Tranan kl.15.00, läste Bibeln och bad för gemensamma böneämnen.

Bibelstudiet handlade om att vi har ett hopp, grundat på en uppenbarad hemlighet
som för oss till härlighet, alltsammans i och genom Jesus Kristus.

Vi hade Kolosserbrevets första kapitel som utgångspunkt och läste där,
samt flera andra bibelställen, om att:

a) Vi har ett hopp
Kol.1:5 hoppet i evangelium
Kol.1:23 stå fasta i tron, rubbas inte från hoppet
Kol.1:27 Kristus i er, härlighetens hopp
Tit.1:1-2 hopp om evigt liv
Rom.8:24 i hoppet är vi frälsta
Rom.5:5 hoppet bedrar oss inte
Hebr.6:18-20 ett tryggt själens ankare

b) grundat på en uppenbarad hemlighet
Kol.1:25-26 en dold men uppenbarad hemlighet
Kol.1:27 hemligheten om Kristus i er
Kol.2:2-3 Guds hemlighet Kristus
Kol.4:3 Kristi hemlighet

c) som för oss till härlighet
Kol.1:11 Guds härlighets makt styrker
Kol.1:27 rik härlighet
Kol.3:4 träda fram i härlighet
Ef.3:16-17 Faderns härlighets rikedom
Fil.3:20-21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 
Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet.
Ty han har makt att lägga allt under sig.

Nyckelord: Kol.1:27 Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna:
Kristus i er, härlighetens hopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *