Bön i Betel

Vi samlades i Betel, Slussfors, ikväll till sång, Bibel och bön.
Oavsett om vi är få eller många så känner vi stor tacksamhet för att vi har denna möjlighet.
Det är tryggt att veta att Jesus finns mitt ibland oss för att välsigna och hjälpa.
Han hör våra böner och ger svar.

Bibelstudiet handlade om de förebilder som Israels folk är för oss.

Del 1 Förebilder i G.T. ang. Israel om frälsningen och livet i Gud för oss

Slaveri: 2 Mos.3:6-7 Israels folk var slavar i Egypten
Rom.3:23, Joh.8:34 Den som gör synd är syndens träl
Vi var slavar under synden när Jesus kom och frälste oss.

Befrielse genom blodet: 2 Mos. 12:7, 13, 21-23 Lammets blod på dörrposten blev räddningen
för Israels folk, när Fördärvaren gick genom Egyptens land
1 Petr.1:18-19, Hebr.9:11-14 Vi är friköpta genom Jesu blod och beskyddade

Eldstod o molnstod: 2 Mos.13:21-22 Herren leder dag o natt på rätt väg
Ps.32:8 Herrens löfte om vägledning
Matt.28:20 Jesus är med oss varje dag, alla sorters dagar

Röda Havet-dopet: 2 Mos.14:13-22 Gud banade en väg genom havet
1 Kor.10:1-2, Döpta till Mose
Rom.6:3-8 Döpta till Kristus
Dopet är viktigt och en skiljelinje

Lovsång: 2 Mos.15 Efter övergången/dopet blev det lovsång
Ps.40:1-6 Vår lovsång, på fast mark

Forts. följer i nästa bibelstudium

One thought on “Bön i Betel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *