Sång, Bibel och bön

Vilken fin kväll det blev med sång, bibelläsning, bön och förbön i Betel, Slussfors.
Vi bad för alla som drabbats, alla som vårdar, alla som fruktar för viruset
och vi litar på att Gud är vår tillflykt, i alla situationer och alltid.

Vi fortsatte vårt bibelstudium av förebilder i G.T. ang. Israel
om frälsningen och livet i Gud för oss – del 2

Bittert vatten och vattenkällor i Elim:
2 Mos.15:22-27 Vattnet i Mara, träet i vattnet gjorde vattnet friskt
Hebr.12:15 Vi får vara aktsamma så att inte det bittra slår rot i våra liv
1 Kor.1:18 Talet om korset = Guds kraft
Viktigt att Jesus och försoningen är det centrala i våra liv

Folket kom till Elim där det fanns vattenkällor och palmer
sedan de upplevt ”träets förvandlande kraft”.
2 Mos.15:27 vattenkällor och palmer “de slog läger”
“Slå läger vid källan den klara – Källa så klar vatten du har “
För oss blir Golgata en öppning till livets vattenkällor och svalka

Manna o vaktlar:
2 Mos.16:1-35 Gud gav folket mat i 40 år, hela vägen fram
Matt.4:4, Joh.6:31-35, 48-51, 55-58 Jesus är det bröd som kommit ner från himlen
och ger världen liv.

Vatten ur klippan:
2 Mos.17:1-7 Mose fick slå på klippan och vatten kom
När Kristus blev “slagen” dödad så kom livets flöden
Klippa du som brast för mig….
(Vid ett senare tillfälle fick Mose bud om att han skulle tala till klippan, men han var olydig
och slog även denna gång. Detta hindrade honom från att komma in i löfteslandet).
1 Kor.10:3-4 Kristus den andliga klippan, Joh.4:13-14
Vi vet att Kristus blev vår försoning och nu får vi tala till Klippan i bön och lovsång.

Bönestöd:
2 Mos.17:8-16 Bön och förbön, bönestöd
När Israel stred fick Mose, med hjälp av Aron och Hur, strida i bön.
Det var avgörande, är det även idag!
Ef.6:12-20 Vi får be tillsammans, med och för varandra, i gemensam kamp

forts. i nästa bibelstudium.

One thought on “Sång, Bibel och bön

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *