Bönesamling

I kvällens bönesamling hade vi flera allvarliga böneämnen som vi bad för.
Det är stort att vi har möjlighet, genom Jesus seger på korset, att gå fram till
nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebr.4:16
Vi sjöng också och delade många bibelord med varandra.

Ps.118:15-16 Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor:
”Herrens högra hand gör mäktiga ting! Herrens högra hand upphöjer,
Herrens högra handgör mäktiga ting!”

Ps.96:2 Sjung till Herren, lova hans namn, ropa ut hans frälsning dag efter dag!

2 Krön.15:3-7  En lång tid levde Israel utan den sanne Guden, utan präster som undervisade
dem och utan någon lag. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud,
och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Under de tiderna fanns det ingen
trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla som bodde här
i länderna. Folk drabbade samman med folk och stad med stad, för Gud förvirrade dem
med all slags nöd. Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.”

Ps.46:2-6 Gud är vår tillflykt och styrka,en hjälp i nöden, väl beprövad
Därför räds vi inte även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup, om vågorna brusar
och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Sela En ström går fram med flöden
som ger glädje åt Guds stad,den Högstes heliga boning. Gud bor där inne,
den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr.

Rom.8:15-17 Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba! Far!” Anden själv vittnar
med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar
och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.

Ps.23:1-6 Herren är min herde,mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina
fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid.

Rom.11:17-18 Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist
har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, 
då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte
är du som bär roten utan roten som bär dig.

1 Kor.3:9-15 Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.
Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden,
och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. 
Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den
grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig
hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden
ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 
Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen.
Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

Matt.5:1-12 När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner,
och hans lärjungar kom fram till honom.  Då började han tala och undervisa dem:
”Saliga är de som är fattiga i anden,för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer,
för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka,för de ska ärva jorden. Saliga är de som
hungrar och törstar efter rättfärdighet,för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga,
för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade,för de ska se Gud. Saliga är de
som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens
skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er
och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.  Gläd er och jubla, för er lön
är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

1 Kor.1:18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 

1 Tess.5:23-24  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp
bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 
Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.


One thought on “Bönesamling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *