En öppen dörr

Det finns en öppen dörr i himlen för dig och mig. Jesus har öppnat den genom sitt blod,
när han dog på korset istället för oss.
Det som synden stängt och hindrat är nu försonat och vägen är öppen, fri.
I Upp. 4:1-2 läser vi om hur Johannes fick se den öppna dörren.

Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala
till mig, som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter.”  
Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.

Sångaren uttrycker det så här:
”Jag vet en port som öppen står, där från dess gyllne salar
en klarhet som från korset går, om Kristi kärlek talar
O, djup av nåd min Gud hos dig
att porten öppen står för mig
för mig, för mig, står öppen just för mig.”

Vi får komma inför nådens tron med allt!
Vår synd, våra misslyckanden, våra böneämnen, vår glädje och tacksamhet, ja allt får vi komma med.

Hebr.4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Där finns uppenbarelse om vad Gud vill och vad som ska ske. Vi får ta emot från Honom.
Människor kan tänka ut och planera men Gud vet vad som ligger framför.

Joh.14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh.16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall
förkunna för er vad som kommer att ske.

När vi lever i Andens uppenbarelse genom Ordet ser vi vem som sitter på tronen.
I vår värld tror vi att det är människor med pengar, makt, status och framgång som styr,
men det är Gud som sitter på tronen ännu!

Joh.15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande,
som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Joh.16:14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Låt oss alltså ha våra ögon fästa på Jesus, Hebr.12:2 han som öppnat vägen och gjort det möjligt
för oss människor att få tillträde till Fadern igen. Rom.5:2, Ef.2:18


One thought on “En öppen dörr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *