Regn och snö faller

Nu har vi haft en period av snö och i vissa delar av landet regn. Dessutom har det varit
kraftiga vindar som orsakat trafiksvårigheter mm.

Vi människor lever oftast i nuet och ser inte hela bilden alltid. Vi borde förundra oss
över att årstiderna och deras växlingar återkommer varje år trots all miljöförstöring.
Dessutom påminner oss Bibeln om att det finns en gudomlig ordning i allt som sker i naturen.
Regn och snö vattnar jorden och gör den fruktbärande, för vårt bästa.
Så är det också i den andliga världen. Guds tankar, planer och vägar är inte alltid våra.

Jes.55:8-11 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era
vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd
till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det
vartill jag har sänt ut det.

Det vi kan göra är att lita på att Guds Ord kommer att fullbordas, hur det än ter sig
omkring oss. Vi får överlåta oss till hans vilja och göra det han ber oss göra.

Matt.24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Jer.1:12 Herren sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

I vår tid är det så mycket som händer just nu när det gäller Guds profetiska plan att vi
verkligen behöver ta del av Guds Ord och be den helige Ande visa oss vad vi behöver prioritera.

2 Petr.1:19-21 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i
att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och
morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften

har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon
människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat
vad de fått från Gud.

När vi ger det glada budskapet vidare till våra medmänniskor, i handling och ord,
kommer Gud att ge växten och resultatet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *