Himlen vårt hemland

Det finns många kända och omtyckta sånger om himlen och i denna sångsamling
sjöng vi några av dem. De flesta människorna har en önskan om att få komma till
himlen en dag. Jesus är den enda vägen dit.

Vi läste också många bibelord som talar om himlen.

1 Kor 2:9–10 Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans
hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det
för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.

Joh.14:2-3 I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort
för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag
komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Fil 3:20–21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp,
för han har makt att lägga allt under sig.”

Upp 7:9–10 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk
och stammar och länder och språk.
De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer,
och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!

Upp.21:1-2 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden
var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner
från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum
.

Upp.21:3-5 Och från tronen hörde jag en stark röst som sade:
”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk,
och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon.
Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.
Ty det som en gång var är borta.” Han som satt på tronen sade:
”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *