Striden är Guds

Idag vill Gud att du ska veta att striden inte är din att utkämpa, utan Guds.
Han sade: ”Lyssna, alla ni i Juda och ni Jerusalems invånare och kung Josafat!
Så säger Herren till er: Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara,
för striden är inte er utan Guds.”
(2 Krönikeboken 20:17)

Gud vill att hans folk litar på honom, särskilt inför svåra situationer.
Det finns många berättelser i Bibeln som säger att när Guds folk litar på allt annat
än Gud, väntar alltid nederlag på dem. Men seger kommer alltid över dem som vilar
och prisar Herren även mitt i strider och prövningar.

Det har funnits tillfällen i vårt liv som vi relaterar till kung Josafat i 2 Krönikeboken.
Rädsla tar tag i oss när vi blir omgivna av våra problem. Ibland tenderar vi att glömma
att vi har en Gud som är större än någonting annat.

Men han skyller inte på oss när vi gör det. Istället påminner han oss om att vi inte
är ensamma om att möta våra fiender. ”Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?”
(Romarna 8:31)

Vi kan alltid lita på att Gud förser oss med allt vi behöver för att övervinna våra
utmaningar. Han är vår ständigt närvarande hjälp i svåra tider, vår trygga tillflykt,
vårt starka torn, vår mästare.
”Herre mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa och min tillflykt,
min sköld och min frälsnings horn, mitt värn!”
(Ps.18:3)

Jesus som har besegrat synd och död är samma Jesus som alltid är med dig.
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Hebr.13:8)
”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt.28:20b)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *