Till ett bättre land

Denna vecka hade vi också besök av Anita Grantinger som både sjöng
och talade i vår sångsamling. Temat var ”Till ett bättre land” och
vi sjöng sånger och läste många fina bibelord som passade till vårt tema.

Upp 21:10-11Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig
den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet.
Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

Upp.21:22-27Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den Allsmäktige
och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds
härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. Och folken ska vandra i dess ljus,
och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den.
Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där – och folkens

härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den,
och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna
i livets bok som tillhör Lammet.

Mark.13:3-8 Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes
och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de:  ”Säg oss: När ska det ske?
Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?” Då började Jesus tala till dem:
”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias,
och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta.
Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet.  Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike.
Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna.

Luk. 21:25-28 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna,
och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och
vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska
drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen
komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända,
så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.

1 Tess.4:13-18 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror
att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram
de insomnade tillsammans med honom.
Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst
ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst
och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött
i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar
tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord
.

Hebr.11:8-10, I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han
skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han
i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var
medarvingar till samma löfte, för han väntade på staden med de fasta grundvalarna
vars byggmästare och skapare är Gud.

Hebr.11:13-16 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade
sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden.
De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat,
så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land,
det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett
en stad åt dem.

Upp.7:9-12, Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk
och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita
kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst:”Frälsningen tillhör
vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!”
Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner

på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade:”Amen!Lovsången, härligheten,
visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.”

13-17 En av de äldste frågade mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och
varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig:
”Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita
i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel,
och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem.
De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta

ska drabba dem, för Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets
vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”

Upp.22:12-14Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var
och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom
portarna till staden.

Upp.22:16-17 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna.
Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan.”
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det ska säga: ”Kom!”

Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *