Ljuset kommer

Vi inleder tiden för advent med att sjunga och tala om Ljuset – Jesus kommer.
Det blev många sånger och bibelord med detta tema.

Att Jesus skulle komma, kom och kommer igen är Bibelns stora och välsignade
budskap i varje tid. Det är mänsklighetens enda räddning och vårt hopp och glädjeämne.

Hebr.10:5-7 Därför säger Kristus när han träder in i världen: Offer och gåvor ville
du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte
.
Då sade jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det
skrivet om mig.

“Han kommer hit, en mänskoson Ur Fadrens rike fjärran från
Och gästa vill vår boning Han kommer ned till jordens grus
Med evig kärlek, nåd och ljus Och bjuder oss försoning
Ett sken är nu i öster tänt Det är advent, det är advent”

  1. utlovad i profetior

1 Mos. 3:15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan
och mellan din avkomma och hennes avkomma.
Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.

4 Mos.23:17 Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. 
En stjärna stiger fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs
tinningar och slår ner alla söner till Set.

Jes.9:2,6 Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor
i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram För ett barn blir oss fött, en son blir
oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare,

Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.

Mika 5:2 Men du, Betlehem Efrata som är så litenbland Juda tusenden från dig
ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, 
från evighetens dagar.

  • blev kött 

Joh.1:14 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet
som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
 

Hebr.10:5-7 Därför säger Kristus när han träder in i världen: Offer och gåvor ville du
inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
Då sade jag: Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det
skrivet om mig.


Luk.2:11,16 I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.

“Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall”

  • kallade till efterföljd

Matt.4:19-20 Han sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 
Genast lämnade de näten och följde honom.

  • gick omkring predikade, helade, gjorde under

Matt.4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor
och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 
Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av
olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka och lama – och han botade dem. 

5. red in i Jerusalem på en åsna

Sak.9:9 Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem!
Se, din kung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

“Gå, Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud”.

6. gick till Getsemane o Golgata

Matt.26:30 När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Olivberget.

V.54 Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?”

Matt.27:50-51 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.

v.51 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner.
Jorden skakade och klipporna rämnade, 


”Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram.”

7. Uppstod igen

Mark.16:6 Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret,
den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här! Se, här är platsen där de lade honom.


”Han kommer ur graven med byte, och skuggornas boning blir ljus,
och gravarnas slumrare väckas till liv utur seklernas grus.”

8. återvände till himlen 

Mark.16:19 När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig
på Guds högra sida.


9. sände Hjälparen 

Apg.1:4,8, Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem
utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Men när den helige Ande
kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och
Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

10. kommer för att hämta församlingen

1 Tess.4: 15-18 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar
till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade.  När en befallning ljuder,
en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen,
och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar
ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.
Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

11. kommer för att regera i 1000 år

Jes.11:1-10, Upp.20

12. kommer idag till oss – tar vi emot honom?

Upp.3:20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

“Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera, tills Gud uti alla blir allt.”        

Jesus är alltid nära oss, varje dag och natt, i varje situation, vid varje ålder.

Han är den gode Herden som söker oss, vårdar oss, leder oss och kommer
för att hämta oss hem till sig en dag.

“Han kommer med ett sällsamt bud 
från kärlekens och nådens Gud 
att bringa till de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika, fulla ljus 
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt
Det är advent, det är advent!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *