Gud dukar ett bord

Det står mycket om öken och vildmark i Bibeln. Det har varit platsen för Guds handlande
och uppenbarelse många gånger.

Mose blev kallad i öknen, Israels barn fick se Guds mirakler under deras ökenvandring,
tabernaklet inrättades i öknen, Johannes Döparen vistades i ökentrakter och Jesus frestades
i öknen.

Vi vandrar genom livet i olika förhållanden, många gånger i ökenliknande vildmarker.
Det finns perioder då det är torka och fruktlöshet i våra liv.
Vi frestas att tänka som Israels barn: ”Kan väl Gud duka ett bord i öknen?” Ps 78:19b

Då får vi påminna oss om att den Gud som var med dem är densamme för oss.
Det han gjorde för dem då vill han göra för oss idag.

Neh.9:19-21 Men i din stora barmhärtighet övergav du dem ändå inte i öknen.
Molnstoden vek inte ifrån dem om dagen utan ledde dem på vägen, och eldstoden
upplyste om natten den väg de skulle gå. Din gode Ande gav du för att undervisa dem.
Ditt manna nekade du inte deras mun, och vatten gav du dem när de törstade.
I fyrtio år försörjde du dem i öknen, så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte
utslitna, och deras fötter svullnade inte.

Ingen undgår prövningar och svåra passager i sitt liv. Men när allting skiftar omkring oss
får vi ta till oss alla löften i Bibeln och veta att Gud är trofast och hans nåd är evig.

Ps.23:5-6 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Låt oss idag ta emot Guds löften om hans närvaro och hans hjälp!
Han vill duka ett bord även i din öken idag och låta liv och fruktbarhet märkas.

Jes.43:19 Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.

Jes.32:15-16 detta till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett
bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog. Då skall rätten ta sin boning i öknen,
rättfärdigheten bo på det bördiga fältet.

Jes.41:18 Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag skall göra
öknen till sjö och torrt land till källsprång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *