Valet är ditt

Veckans livesändning hade som tema: ”Valet är ditt” och handlade om vårt livs viktigaste val.
Vi sjöng och läste många bibelord om detta också.

Jos.24:15 Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder
tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva
bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.

Matt.4:18-20 När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas
Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem:
”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de näten och följde honom

1 Kor 1:9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

2 Tim 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det
som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus
från evighet

Matt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig,
skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Joh.12:26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig,
och där jag är kommer också min tjänare att vara.
Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

1 Petr.2:21 Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel
åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.

Ef.5:1-2 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.
Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.

Joh.4:10 Jesus svarade henne: ”Om du kände till Guds gåva och vem det
är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom,
och han skulle ha gett dig levande vatten.”

Joh.4:14-15 Men den som dricker av det vatten jag ger honom
skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom
bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”
Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig
och behöver gå hit och hämta vatten.”

Upp.22:17 Och Anden och bruden säger:
”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!”
Och den som törstar må komma.
Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.


Efter livesändningen och fikapausen hade vi också ett bibelstudium om
Ändens tid – avfallets tid.

One thought on “Valet är ditt

  1. Tack, vi har lyssnat till detta allvarliga budskap, en appell till alla om det viktigaste valet i vårt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *