Vandra tillsammans

Våra vänner Wenche o Jon Smedseng från Mosjoen, Norge hade sammanställt
veckans sångprogram med tema ”Vandra tillsammans” och de ledde också sång-
samlingen. Vi sjöng och läste bibelord utifrån detta tema.

Matt. 22:36-38 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall
älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.”
Detta är det största och främsta budet.

Matt. 22:39-40 Sedan kommer ett som liknar det: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Matt. 20:26-27 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er
skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.

Matt. 25:40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av
dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

1.Mos. 2:18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra
en medhjälpare åt honom, en som är hans like.”

Joh. 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

1.Mos. 1:31 Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

Ef. 5:15-16 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan
som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Joh. 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Rom. 12: 10, 18: Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra
i ömsesidig hedersbevisning. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och
beror på er.

Rom. 12;20-21 Men ”om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig,
ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud”. Låt dig inte
besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Matt. 18:19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be
om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *