Trygg grund

Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem
– vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus
och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte
den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. ”
Lukas 6:47-48

Jesus är en fast grund. Han är Klippan, och alla andra saker liknas vid sand.
Det kommer att hålla ett litet tag, men det kommer att svika när tester och
prövningar kommer. Men så är det inte med Jesus.

Om vi bygger vår grund på Gud, och kommer vi aldrig att misslyckas.

Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han
är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Ps.62:6-7

När vi är stadigt rotade och byggda på Gud kommer vi inte längre att skakas av
den här världens händelser eftersom vi vet att Skaparen av himmel och jord finns
för oss, med oss och i oss.

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig,
jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand” Jes 41:10

Vi får stödja oss på Honom eftersom han aldrig kommer att lämna oss eller överge oss.

Om du känner dig fast i den situation du befinner dig i, då är det här ordet för dig.
För Herren säger till dig att ha hopp.

Han säger, ”Mitt barn, ge inte upp tilliten till mig. Jag gör ett väg där det inte verkar
finnas någon väg. När världen förlorade hoppet på grund av synd och förstörelse,
kom jag att bli bron för att försona dig med Fadern. Det finns inget sådant som ett
hopplöst fall för Mig. Så fortsätt att lita på Mig. För jag kommer att överraska dig
med vad jag kan göra.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *