Det finns en källa

Vårt behov av vatten är känt för alla människor. Att vi också behöver det levande
vattnet, som endast Jesus kan ge, sjöng vi och läste bibelord om i vår sångstund.

Dessa bibelord läste vi:

Ps.36:8-10
Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!
Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.
De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström
ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

PS.23:1-2
En psalm av David.
Herren är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.

Jes.12:2-3
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.

Upp.22:17
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!”
Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot
livets vatten för intet.

Joh.6:35
Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig
skall aldrig hungra, och den som tror på mig
skall aldrig någonsin törsta.

Jes 48:21
De led ingen törst när han förde dem genom öknarna,
ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem.
Han klöv klippan, så att vatten flödade.”

Jes 44:3
Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar
och strömmar över det torra.
Jag skall utgjuta min Ande över dina barn,
min välsignelse över dina avkomlingar

Joh.4:13-14
Jesus svarade henne: ”Var och en som dricker av det här vattnet
blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom
skall aldrig någonsin törsta.
Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram
och ger evigt liv.”

Joh.7:37-38
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade:
”Om någon törstar, så kom till mig och drick!
Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten
flyta fram, som Skriften säger.”

Upp.21:6
Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O,
begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka
fritt och för intet ur källan med livets vatten.

Jer.2:13
Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet,
och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *