Hoppets Gud

I alla tider, men särskilt i denna tid, har människan sökt efter något eller någon som kan ge hopp.
För de flesta är livet en berg och dalbana med glädjeämnen och sorgebesked.
Vem kan ge varaktig hopp när inget verkar säkert i vår tid?

Bibeln har många goda ord att ge oss som kan både uppmuntra och vägleda oss i varje situation.

I Esra bok berättas om hur folket till följd av sin olydnad och bortvändhet från Gud hamnat
i fångenskap och främlingskap i Babel och därmed förlorat både land och tempel för tillbedjan.
Nu fick de ändå, enligt profetian om 70 års fångenskap, återvända till sitt hemland Israel.
Esra uttrycker det så här: ”Nu har Herren vår Gud bevisat oss ett litet ögonblick av nåd
samt ”Men ännu finns det hopp för Israel i den sak det gäller”. Esra.9:8, 10:2

För oss människor var situationen likadan som Israels folk. Pga synd och bortvändhet från Gud
var och är människan i fångenskap, borta från gemenskap med Gud.

Men Bibeln talar om att Gud i sin kärlek ville rädda oss och därför sände han Jesus Kristus till vår jord.
I Matt. 12: 21 står det ”Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.”

Jesus var den ende som kunde rädda oss och när han dog på korset utropade han:
”Det är fullbordat!” Joh.19:30

Då var vägen öppen till Gud Fadern igen! Och löftet om evigt liv gäller nu!
Tit.1:2och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet.

Rom.8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp.
Vem hoppas på något som han redan ser?

Rom.15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar
i hoppet genom den helige Andes kraft.

När allt omkring oss vacklar och inget eller ingen kan hjälpa oss då får vi lita på Honom
som sa: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.Jer.29:11

Därför: ”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.”
Hebr.10:23

Om du inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta och liv
så kan du be denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen


Tag kontakt med någon du känner som är kristen
och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet
och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *