Sången om korset

Vi samlades till ännu en livesändning av sånger med påskbudskapet. Det är egentligen det ämne
som vi alltid sjunger om – Jesu död och uppståndelse, försoningen, frälsningen och det eviga livet.

Bibelord som vi läste under sångsamlingen var Jesu 7 ord på korset:

Matt.23:34 Men Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Och de delade
hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

Joh.19:26-27 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade,
sade han till sin mor: ”Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Se din mor.”
Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.

Luk.23:43 Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Matt.27:46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabaktani?”
Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Joh.19:28 Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter för att Skriften
skulle uppfyllas: ”Jag törstar.”

Joh.19:30 När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.”

Luk.23:46 Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.”
Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Vi läste även om uppståndelsen Matt.28:1-10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *