Långfredag

Långfredag idag… vilken speciell dag för Jesus och för oss!

Hela himlen och avgrunden var uppmärksam på denna dagens händelser.
När Jesus, Guds rena Lamm, gick till Golgata för att ge sitt liv för en hel mänsklighet
då reagerade dessutom hela skapelsen, det blev mörker och jordbävning.
En av rövarna som var korsfästa samtidigt som Jesus bad om att Jesus skulle tänka på honom
när han kom i sitt rike. Jesus svarade: Idag ska du vara med mig i Paradiset!

Vilken fantastisk kärlek och nåd som detta visade och det gäller för oss alla.
Inga egna meriter eller gärningar kan ge oss ingång i himlen utan endast Guds nåd genom Jesus.
När Jesus utropade: Det är fullbordat då brast förlåten i templet och därmed var vägen till Gud
öppnad för dig och mig och var och en som vill tro på vad Jesus gjorde på Golgata kors!

”O, tänk det var allt gjort för mig, o, tänk det var allt gjort för mig
För mig brast hans älskande hjärta, o, tänk det var allt gjort för mig”.

Detta händer på långfredagen
– Jesus förhörs av Pontius Pilatus och döms medan folket ropar “Korsfäst!”
(Matt 27:1-2, 11-26, Mark 15:1-15, Luk 23:1-25, Joh 18:28-40)
– Jesus hånas och misshandlas. (Matt 27:27-31, Mark 15:16-20, Joh 19:1-15)
– Jesus bär sitt kors och korsfästs. (Matt 27:32-34, Mark 15:21-23, Luk 23:26-33, Joh 19:16-22)
– Jesus hänger på korset. (Matt 27:35-44, Mark 15:24-32, Luk 23:34-43, Joh 19:23-27)
– Jesus dör. (Matt 27:45-55, Mark 15:33-41, Luk 23:44-49, Joh 19:28-37)
– Jesus begravs. (Matt 27:57-61, Mark 15:42-47, Luk 23:50-56, Joh 19:38-42)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *