Vakna och vakande

Mark.13:33-37 ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.
Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag
att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.
Vaka därför!
Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt
eller på efternatten eller på morgonen. Vaka, så att han inte plötsligt kommer
och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!”

I vår tid är detta väckelserop av största vikt! De flesta av oss kristna har ”somnat”
och nöjt sig med en ”drömlik” tillvaro.
Få har beredskap inför det som ska hända; Jesus kommer och hämtar sin församling
och Vedermödan med Antikrist förrädiska och totala herravälde är nära förestående.
Förberedelser och möjliggörande av detta världssystem har pågått länge och vi ser nu
en upptrappning i hela världen där iscensättandet av en världsledare på alla fronter,
politiskt, ekonomiskt och religiöst, allt mer framstår som oundvikligt.

Vad kan och bör vi som kristna då göra idag? Ja, först och främst be om ett uppvaknande,
dels för oss själva men också för våra församlingar. Vi har alla fått en uppgift
av Jesus att utföra. Evangelisation och mission är Guds huvudsakliga uppdrag till oss.
Sedan behöver vi göra Bibeln till vår vägledning och vara angelägna om att ha den Helig Ande
som vår lärare och hjälpare i varje situation. Allt för många självutnämnda ”profeter och lärare”
har vilselett Guds församling under lång tid.
Det finns diken åt alla håll och alltför få verkar vilja gå mitt på den smala vägen.

Vi rekommenderar dessa två böcker som Holger Nilsson skrivit, ”När kommer Jesus”
samt ”Väckelserop till Guds folk” där han tydligt och förståeligt klargör Bibelns
väckande budskap till oss sena tiders kristna.


Hemsidan www.flammor.com ger också mycket information om den tid vi lever i
enligt Bibelns profetior.

Om vi ska få uppleva en genomgripande väckelse till räddning för många i vårt land
så behöver vi vända om till Jesus och leva för Honom och tro att Han har gjort allt
för vår frälsning. Utan Jesus är vi förlorade men med Honom är vi Övervinnare.
Låt oss lämna det som söver och binder och gå framåt och hemåt.

Jesu ord är verkligen viktiga och allvarliga idag: ”Vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka”!

”Snart är Han här, snart är Han här, snart kommer Jesus igen”.

One thought on “Vakna och vakande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *