Aldrig ensam

Vår sångsamling efter påskdagarna hade som tema ”Aldrig ensam” och vi sjöng gamla kända
sånger och läste flera bibelord med detta tema.
Så många människor, ja säkert de flesta, känner sig ensamma och utelämnade
vid många olika tillfällen. Det har inget att göra med ålder eller status utan berör alla.
Därför är det viktigt att vi förstår att det finns En som vill föra oss från ensamhet och
utanförskap in i en levande gemenskap med sig själv, om vi bara vill…

Bibelorden som vi läste var:
Ps.139:5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

Ps.68:20 Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning.

5 Mos.31.8 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig.
Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.

Jes.41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jes.43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar,
så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,
lågan skall inte bränna dig.

Matt.28:20 Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Ps.23:1-6 Den gode herden
1 Herren är min herde, mig ska inget fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten
där jag finner ro.
3 Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal
fruktar jag inget ont, för du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
6 Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar,
och jag ska bo i Herrens hus för alltid.

One thought on “Aldrig ensam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *